Pravne napomene

Svako korištenje internet stranice tvrtke Travel Point Croatia podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Travel Point Croatia i drugih vlasnika autorskih prava.

Nije dopušteno koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe ukoliko to nije utvrđeno ugovorom, osim kupnje od tvrtke Travel Point Croatia Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pisanog odobrenja tvrtke Travel Point Croatia

Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Također, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Travel Point Croatia ili je ustupljeno tvrtki Travel Point Croatia, a u vlasništvu je trećih osoba. Tvrtka Travel Point Croatia također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Travel Point Croatia ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama u vlasništvu su tvrtke Travel Point Croatia ili trećih osoba kojima je u interesu da tvrtka Travel Point Croatia koristi njihove slike, opise i sl. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na ovim Internet stranicama pridržava tvrtka Travel Point Croatia ili su u vlasništvu trećih osoba.
Ukoliko se iz nekog slučajnog razloga na našim stranicama nađu fotografije ili opisi u vlasništvu treće strane koja nije striktno dopustila njihovo korištenje, molimo Vas, kontaktirajte nas, te će isti biti odmah uklonjeni. Hvala na razumijevanju.
Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste ukoliko nije dogovorom dopušteno. Tvrtka Travel Point Croatia ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije.

Tvrtka Travel Point Croatia će uložiti razuman napor kako bi se na njenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost. Tvrtka Travel Point Croatia zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Košarica